O sdružení Přehled článků Novinky Informace o změné poskytovatele připojení do internetu
 
Vážení členové.
 
      Jak již bylo napsáno před časem, tak mělo přejít naše sdružení na konci dubna k novému poskytovateli - firmě "SEVEROSTAV, spol. s r.o. - divize JAW.cz". Tento přechod jsme, z důvodů uvedených níže, uspíšili a od 8. dubna je naše sít připojena do internetu poskytovatelem "SEVEROSTAV, spol. s r.o. - divize JAW.cz".

      Rozhodnutí změnit poskytovatele dříve, než uplynula výpovědní lhůta, vyplynulo z několika důvodů. Těmi hlavními byla potřeba rostoucích požadavků na rychlost připojení našich členů, kterým již nedostačovala linka 30 Mbit, jenž byla téměř celodenně vytížená naplno. Naprosté vytížení ve večerních hodinách vedlo k rozhodnutí, buď omezit všem členům rychlost a vydržet do konce výpovědní lhůty či změnit připojení dříve i za cenu, že budeme nuceni platit souběžně dvě linky. Rada Sdružení rozhodla i za cenu vyšších nákladů jít do varianty číslo dvě. Kontaktovali jsme tedy p. Nesnídala z divize JAW. Překvapením během rozhovoru byla nabídka, že do konce výpovědi u stávajícího poskytovatele nemusíme platit ani korunu. Protože fyzicky byl přechod k novému poskytovateli připraven již dříve, došlo k rekonfiguraci našeho IGW (linuxový router a firewall sloužící jako brána do internetu) a bez větších problémů jsme změnili připojení k novému poskytovateli.

      Jedním z dalších negativ, které vedli ke změně poskytovatele byla znatelně nižší a nevyrovnaná rychlost uploadu (odesílání dat do internetu) oproti rychlosti downloadu (stahování dat z internetu). To jste mohli sledovat na různých speedmetrech. Nyní by rychlost měla být vyrovnaná, někdy dokonce je upload i vyšší. Připojení u společnosti Výběžek bylo realizováno prostřednictvím metalického připojení do serverovny poskytovatele a dále optickým vláknem (s výjimkou jednoho metalického propoje) až do internetu. Současné připojení je po celé trase realizováno jen po optickém vlákně, což je v současnosti ta nejlepší dostupná technologie. Navíc se zkrátil počet přeskoků na trase do centra českého internetu (nix.cz) na polovinu. Na následujících obrázcích můžete vidět hlavní dopad na popisovanou změnu technologie.

   1. Připojení prostřednictvím společnosti Výběžek.
      a. průměrná odezva do nixu (ping na nix.cz) = 7 ms
      b. maximální odezva do nixu (ping na nix.cz) = 14 ms
      c. velmi nízká ztrátovost paketů

 

   2. Připojení prostřednictvím společnosti JAW.
      a. průměrná odezva do nixu (ping na nix.cz) = 4 ms
      b. maximální odezva do nixu (ping na nix.cz) = 6 ms
      c. žádná ztrátovost paketů

 

   3. Porovnání odezvy obou připojení

      V grafu ji vidět, že optické vlákno zajišťuje výrazně lepší stabilitu spojení a i v případě vytížení dostupné konektivity se nijak výrazně nezvyšuje ping, což ocení především hráči online her.

 

      S novým poskytovatelem byl plánován i upgrade linky z 30 Mbit na 50Mbit. Díky dlouhodobému jednání jsme nakonec upustili od 50 Mbit a linku navýšili za výhodných podmínek na rovných 100 Mbit. Pro názornost zde máte graf se sérií testů linky ukazující rychlost při plném vytížení.      Za současného stavu sítě a použitých technologií v pásmu 2,4 GHz a 5GHz jsme schopni linku vytížit na 60 % tedy 60 Mbit, ve špičkách i trochu více. Každopádně bylo naším cílem dostat co největší rychlost až k Vám domů a využívat její celou kapacitu. Proto, abychom byli schopni efektivně rozmístit oněch 100 Mbit do celé sítě rozhodla se Rada Sdružení investovat, využít výhodné cenové akce a nakoupit profesionální technologii pracující v pásmu 10 GHz.  Konkrétně půjde o 4 spoje firmy Orcave model Orcave 2222, každý o přenosové kapacitě 105 Mbit.

      Jelikož takto velké rychlosti jsou již velmi náročné i na výkon aktivních prvků (switche, routery, propojovací technologie) tak stále vylepšujeme a modernizujeme naší síť. Dalším krokem proto je přechod našeho IGW na technologii CISCO model 2821, která bude další částí modernizace. Cisco Systems, Inc je hlavním tahounem na poli komunikačních technologií a jejich výrobky jsou na špičkové úrovni. Jedinou nevýhodou je vyšší cena, která však odpovídá kvalitě a spolehlivosti. Každopádně náš nový poskytovatel využívá pro páteřní sítě právě technologii CISCO. Aktuální novinkou u našeho nového poskytovatele je změna hlavního páteřního routeru na velmi výkonný model CISCO 7609-E s RSP720-GE v ceně několika miliónů korun. Kvalitní a spolehlivá technologie je nutná pro co nejspolehlivější a nejkvalitnější služby potažmo konektivitu.
 
      Důležitá pro nás je zpětná vazba, která ale musí přijít především od Vás, našich členů. Tedy pokud zjistíte, že vaše připojení je pomalé (dlouhodobě nižší než 1-2 Mbity), tak nás kontaktujte a společně můžeme situaci řešit. Velký rozmach v oblasti bezdrátových technologií bohužel zapříčinil významné rušení na veřejně dostupných frekvencích, které používáme. Proto jsou v některých případech naše možnosti omezené a v silně zarušených oblastech nezbývá než členům doporučit přechod na kvalitnější zařízení, případně modernější technologii, což s sebou přináší pro člena finanční náklady, ale na druhou stranu získání kvalitnějšího připojení. Nejvíce problémovými oblastmi jsou lokace v centru města, ale i některé okrajové části města s bytovou zástavbou. V těchto oblastech řešíme problémy individuálně, vždy však se snahou zajistit našemu členovi tu nejlepší konektivitu.
 
      Tento článek ukončíme přáním, aby jste byli shovívaví a nečekali, že v případě nějakého problému k Vám technik dorazí během chvilky. Jsme občanské sdružení a techniky dělají jeho členové, kteří mají i svoje zájmy, povinnosti, rodiny a závazky. Práce pro naše sdružení nám zaplňuje většinu volného času a děláme ji proto, že nás to baví. Tak na to nezapomínejte, a pokud budete mít problém, nestyďte se nám pomoct a přiložit ruku k dílu, jelikož je to naše sdružení a bude takové, jaké si jej sami uděláme. Šikovných lidí není nikdy dost.
 
Rada Sdružení VDFFREE

Přihlášení