O sdružení

Historie

     Na konci roku 2005 se rozhodla skupinka sedmi nadšenců vytvořit si komunitu, která se navzájem propojí za účelem hraní her a získání zkušeností při stavbě bezdrátové sítě. Aby již od počátku byla stanovena pravidla, tak se tato komunita nechala zaregistrovat na Ministerstvu vnitra, čímž vzniklo občanské sdružení s názvem Sdružení VDFFREE.  V prvních měsících existence nemělo sdružení ambice se dále rozšiřovat a navíc ani nemělo přímou konektivitu do celosvětové sítě Internet. K této iniciativě se však pomalu začaly připojovat další zájemci a proto sdružení připojilo svou síť do sítě Internet, které v té době bylo o rychlosti 384 Kbit. Členové sdružení tím získali přístup do celého světa skrze internet. Když mělo sdružení cca 20 členů, nastal čas se rozhodnout, kam se bude sdružení dále ubírat, zda zůstane partičkou nadšenců nebo poskytne možnost stát se součástí komunity i dalším lidem. Zvítězila možnost poskytnout i ostatním občanům Varnsdorfu členství ve Sdružení VDFFREE a rozšiřovat dále naši komunitu.
     Díky nadšení, práci ve svém volném čase a sebevzdělávání se nejenom v telekomunikační oblasti se podařilo do dnešních dnů aktivním členům sdružení vybudovat kvalitní a stabilní komunitní síť pokrývající téměř celý Varnsdorf.
Ke konci roku 2010 se Sdružení VDFFREE rozšířilo do města Rumburk a dále do obce Staré Křečany, kde chybí obdobná komunita, která by byla schopna svým členům poskytnout stejné zázemí.
 
Cíle

     Standardem běžné domácnosti se stává možnost přístupu do sítě Internet. Internet je v současné době zásadním zdrojem informací a významným komunikačním prostředkem, který dokáže v mnoha aspektech ulehčit starosti běžného života. Proto hlavním smyslem existence sdružení je ve vytvoření kvalitní, spolehlivé a rychlé komunitní sítě, jejímž prostřednictvím získají členové přístup do celosvětové sítě Internet při zachování minimálních nákladů. Neméně významnými dalšími aktivitami sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech informačních technologií, podpora využívání Internetu a informačních a komunikačních technologií, podpora šíření vzdělanosti, kultury a poznání. Cílem sdružení je zajišťovat svým členům jak ekonomické tak praktické výhody.

Přihlášení