Sdružení VDFFREE si stanovilo své cíle, a proto se podílí na konání kulturních akcích, pořádá prezentace za účelem vzdělávání občanů všech věkových skupin v oblasti informačních technologií. V roce 2010 jsme zdarma pro město Varnsdorf vytvořili bezplatné přístupové body „Hotspoty“ ve veřejných parcích, které umožňují občanům města Varnsdorf a také návštěvníkům města přístup do celosvětové sítě Internet z mobilních zařízení. Snažíme se aktivně spolupracovat s městem Varnsdorf a dalšími obcemi. Hlavním projektem roku 2011 je vytvoření komunitního střediska KOSTŘAVA, na které jsme získali dotaci 750 tis. Kč z Programu rozvoje venkova ČR - Celková obnova a rozvoj vesnic, zlepšení občanské vybavenosti. Toto centrum není určeno jenom pro členy sdružení ale pro širokou veřejnost. Na začátku roku 2011 hostilo naše sdružení valnou hromadu Neutral czFree eXchange, což je zájmové sdružení právnických osob sdružující občanská sdružení z celé České republiky, jenž má stejné zájmy a aktivity jako naše Sdružení VDFFREE.

Přehled aktivit Sdružení

  • Realizace projektu komunitního střediska KOSTŘAVA
  • Realizace  Hotspotů v parcích pro Město Varnsdorf
  • Seminář o internetu v Senior klubu Pohádka
  • Hostování a podpora webových aplikací našich členů na serverech Sdružení
  • Podpora veřejných akcí, například FichtlCup 2010, adventní trhy atd.
  • Podpora handicapovaných občanů
  • Pořádání společných akcí s občanskými sdruženími se stejným zaměřením
  • Podpora vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií
  • Rozvoj sítě Sdružení, aplikace nových poznatků a technologií

Přihlášení