Komunitní středisko Varnsdorf KOSTŘAVA na ulici Národní 499, 1. patro, ve Varnsdorfu bude zajišťovat od října 2011 obyvatelům města vhodné zázemí pro jejich setkávání, provozování spolkových i společenských činností, rozvoj řemeslných či profesních dovedností a tím přispěje k zachování místních tradic, zkvalitňování mezilidských vztahů a dosáhne posílení sounáležitosti obyvatel k regionu, ve kterém žijí.
     Od dubna do konce září 2011 probíhá rekonstrukce prostorů a zajištění vybavení střediska.
Možnost zrealizovat tento projekt jsme dostali díky dotaci z Programu rozvoje venkova ČR a programu Leader prostřednictvím MAS Šluknovsko ve výši 750 tis. Kč.
     Aktivit v Kostřavě se mohou účastnit všichni obyvatelé Varnsdorfu i okolí, kteří mají zájem o nabízené činnosti, o rozvoj svých rukodělných, profesních, osobních dovedností. Všechny osoby, které mají zájem o setkávání, zlepšování mezilidských vztahů a spolkovou činnost, která vede k zachování a rozvoji místních tradic.
Otevřeno bude 5 dní v týdnu v pracovních dnech.

Příklady činností:

 • Využití vysokorychlostního internetu s poradenským servisem,
 • Poradenská činnost při zavádění internetu do domácností fyzickým osobám,
 • Poradenství k hotspotům,
 • Počítačové kurzy pro různé cílové skupiny (např. senioři, učitelky ze škol, nezaměstnaní, lidé se základním vzděláním…),
 • Jazykové kurzy,
 • Základy podnikání – např. legislativa pro OSVČ výuka účetnictví – základy pro mladé začínající podnikatele,
 • Prostory pro činnosti nepolitických a nekomerčních spolků a skupin (např. šachisté, ČSOP, občanská sdružení, ad.),
 • Zapůjčování kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené občany,
 • Provozování internetového rádia pro komunitní síť -  informace pro občany, tvorba příspěvků občany, spolupráce s obcemi ve Šluknovském výběžku dle jejich zájmu,
 • Klub pro rodiče s dětmi, náplň budou tvořit sami rodiče dle svého zájmu a zájmu dětí,
 • Cvičení (např. kalanetika, jóga, pilates, cvičení pro rodiče s dětmi, cvičení pro ženy, pro seniory, tanec),
 • Kurzy šití na šicím stroji, klub patchworku, šití zvířátek a panenek, šití jednoduchých oděvních doplňků, ad.,
 • Rukodělné kurzy – pletení z pedigu, tvorba šperků ze skla (spékání = fusing), vinuté perle ze skla nad kahanem, tiffany – spojování skla, malování voskem na papír žehličkou = enkaustika, odlévaní do formiček, práce s polymerovými hmotami, tkaní na rámečku, pletení, háčkování a další nová i starobylá řemesla,
 • Klub paličkování – zachování řemesla tvorby krajky technikou paličkování,
 • Pořádání besed, setkání, výstav, předvádění řemesel.

Přihlášení