O sdružení Přehled článků Akce sdružení VDFFREE Pozvánka na Schůzi členů Sdružení VDFFREE
Vážení členové.

V sobotu dne 23. května 2009 v 10 hodin se uskuteční Schůze členů Sdružení VDFFREE, na kterou Vás srdečně zveme.

Místo konání: 
Seniorkavárna Pohádka (Loc: 50°54'9.328"N, 14°37'47.362"E)

Těšíme se na Vaši účast. Prosíme nezapomeňte si s sebou vzít průkaz totožnosti.

Pokud se Schůze členů nemůžete zúčastnit, lze pověřit někoho zastupováním Vaší osoby.

Pravidla zastupování: Zmocněnec musí mít úředně ověřenou plnou moc určenou k zastupování Vaší osoby na Členské schůzi Sdružení VDFFREE dne 23.5.2009 a originál Žádosti o členství.


Program Schůze členů:

1.    Zahájení
1.1. Hlasování: Zvolení předsedajícího
1.2. Hlasování: Zvolení zapisovatele
1.3. Hlasování: Zvolení dvou osob pověřených sčítáním hlasů
2.    Přivítání a úvodní slovo předsedy
3.    Doplnění programu Schůze členů
3.1. Hlasování o každém jednotlivém bodě, který byl doručen po svolání Schůze členů
4.    Stav Sdružení
4.1. Shrnutí stavu Sdružení v období od 1.1.2008 do 31.12.2008.
4.2. Vyjádření Kontrolní komise k plnění úkolů, plnění Stanov a řádů
       v období od 1.1.2008 do 31.12.2008
4.3. Návrh na usnesení: Dosavadní plnění cílů Sdružení proběhlo podle Stanov
5.    Volby do rady sdružení a kontrolní komise
5.1. Seznámení s kandidáty do Rady a kontrolní komise
5.2. Volba do Rady sdružení
5.3. Volba do Kontrolní komise
6.    Diskuse
7.    Závěr

Rada Sdružení VDFFREE

Přihlášení