Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4


Vážení členové.

V úterý dne 13. října 2009 v 17 hodin se uskuteční Schůze členů Sdružení VDFFREE, na kterou Vás srdečně zveme.

Místo konání:
Seniorkavárna Pohádka (Loc: 50°54'9.328"N, 14°37'47.362"E)

Těšíme se na Vaši účast. Prosíme nezapomeňte si s sebou vzít průkaz totožnosti.

Pokud se Schůze členů nemůžete zúčastnit, lze pověřit někoho zastupováním Vaší osoby.

Pravidla zastupování: Zmocněnec musí mít úředně ověřenou plnou moc určenou k zastupování Vaší osoby na Členské schůzi Sdružení VDFFREE dne 6.10.2009 a originál Žádosti o členství.

 

 Těšíme se na Vaši účast. Prosíme nezapomeňte si s sebou vzít průkaz totožnosti.

Pokud se Schůze členů nemůžete zúčastnit, lze pověřit někoho zastupováním Vaší osoby.

Pravidla zastupování: Zmocněnec musí mít úředně ověřenou plnou moc určenou k zastupování Vaší osoby na Členské schůzi Sdružení VDFFREE dne 6.10.2009 a originál Žádosti o členství.Program Schůze členů:


1.    Zahájení
1.1. Hlasování: Zvolení předsedajícího
1.2. Hlasování: Zvolení zapisovatele
1.3. Hlasování: Zvolení dvou osob pověřených sčítáním hlasů
2.    Přivítání a úvodní slovo předsedy
3.    Doplnění programu Schůze členů
3.1. Hlasování o každém jednotlivém bodě, který byl doručen po svolání Schůze členů
4.    Změna finančního řádu
6.    Diskuse
7.    Závěr

Přihlášení