V začátcích sdružení byla konektivita do internetu 384 Kbit, což bylo na tehdejší poměry přijatelné. V dnešní době plné multimediálního obsahu je třeba využívat konektivitu podstatně rychlejší. Postupem času docházelo k navyšovaní rychlosti podle aktuálních potřeb sítě a objemu provozu, který členové sdružení generovali. Dnes je síť Sdružení VDFFREE připojena do sítě Internet konektivitou 200 Mbit/s, jak pro příjem tak odesílání. Navyšování konektivity s sebou nese jeden neduh a to jsou výrazně vyšší nároky na výkon aktivních prvků, které tvoří síť Sdružení. Proto každé navyšování jde společně ruku v ruce s modernizací páteřních spojů sítě. To samé však platí i pro naše členy. Pokud jsou v lokalitách, kde jsou dostupné takto vysoké rychlosti, tak musí používat i moderní výpočetní techniku, která je schopna takové rychlosti zvládat.

Přihlášení