• Nejkvalitnější technologie pro realizaci datových tras
 • Použití na páteřních spojích, ale i pro připojení členů
 • Díky svým vlastnostem – nevodí elektrický proud, je používáme např. ke galvanickému oddělení aktivních prvků ohrožených např. zásahem blesku od aktivních prvků v rozvodech domů
 • Existují dva typy:
  • Multimode - Technologie využívající k přenosu vícevidové světlo, praktické využití do vzdálenosti 2000 metrů, cena srovnatelná se Singlemode
  • Singlemode - Technologie využívá k přenosu jeden vid světla a umožňuje tak přenos na desítky až stovky kilometrů, cena odvislá spíše od počtu vláken v jednom vodiči a provedení
 • Používáme optická vlákna a aktivní prvky typu Singlemode
 • Optický kabel obsahuje několik optických vláken. Optické aktivní prvky mohou buď využívat dvě vlákna, každé pro jeden směr nebo s použitím nových technologií WDM (vlnový multiplex), DWDM (hustý vlnový multiplex) či CWDM  (hrubý vlnový multiplex) pouze jedno vlákno.
 • Rychlost závisí na použitých aktivních prvcích. Nejlevnější dosahují rychlosti 100 Mbit/s. Pro páteřní spoje se používají aktivní prvky o rychlosti 1 Gbit/s. Dostupné jsou i pro rychlosti 10 Gbit/s. V profesionálním provedení se dají dosáhnout až rychlosti 100 Gbit/s, přičemž se tato technologie dále vyvíjí a zrychluje. Naše Sdružení zatím používá rychlosti pouze do 1 Gbitu/s.
 • Vyšší cena oproti metalické technologii
 • Cena aktivních prvků jednoho optického spoje se pohybuje kolem 3.000,- Kč
 • Cena jednoho metru optického kabelu se čtyřmi vlákny je cca 10,- Kč
 • Cena jednoho gelového konektoru je cca 200,- Kč
 • Cena optické svářečky s příslušenstvím je cca 150.000 – 300.000,-Kč

Přihlášení