• Zde jsou opět používány produkty platformy Mikrotik, případně vybraná zařízení výrobce Z-Com či CC&C
  • Používáme výhradně jako přístupové body pro členy
  • Jedná se o zastaralou, ale hojně rozšířenou technologii s nízkou propustností v zarušeném prostředí (mnoho vysílajících zařízení při malém počtu dostupných vysílacích kanálů)
  • Ve velmi zarušených prostředích lze použít pouze normu B dosahující maximální rychlosti 11Mbit, reálně kolem 6 Mbit
  • Dále je dostupná norma G, která teoreticky dosahuje rychlosti 54 Mbit, reálně až 25 Mbit na krátké vzdálenosti
  • I v tomto pásmu je dostupná nová norma N a technologie MIMO, která zvyšuje užitnou hodnotu nových zařízení podporující tyto nové možnosti. Stále však platí použitelnost na krátké vzdálenosti, avšak s většími rychlostmi. Maximální rychlost se udává až 300 Mbit, reálně však lze dosáhnout rychlosti maximálně do 100 Mbit/s v ideálních podmínkách
  • Vhodné použití je pro lokální bezdrátové domácí přístupové body jednotlivých členů (použití s notebooky, telefony apod.)
  • Cena zařízení se pohybuje od 500,- Kč do 1.500,- Kč

Přihlášení