Do této kategorie lze zařadit jak panelové domy, tak i obytné domy s větším počtem bytových jednotek.

Realizace

Náklady realizace až k distribučnímu místu se hradí z prostředků Sdružení VDFFREE. Dům je dostupnými technologiemi začleněn do sítě:

 1. Bezdrátově
  • pomocí zpravidla vyhrazeného spoje v pásmu 5 GHz (rychlost se pohybuje v závislosti na konkrétních podmínkách v rozmezí od 20 Mbit do 40 Mbit)
  • na střeše domu se umístí přijímací anténa, jejíž velikost je závislá na konkrétních podmínkách, zpravidla se však používá anténa o velikosti 203 x 203 x 65 mm, která umožňuje i ve svých útrobách uložení přijímací jednotky
  • od přijímací jednotky vede do hlavního distribučního místa jeden metalický kabel, který se používá zároveň jak pro přenos dat, tak pro napájení zařízení.
 2. Pevným připojením
  • připojení je realizováno pomocí samonosného optického kabelu např. převěsem z vedlejšího domu
  • Použité optické vlákno je velmi slabé (3mm) a navíc má barvu v odstínu bílá káva, a proto není téměř viditelné
  • Rychlost je obdobná jako v bodě a) pokud je druhý konec optického vlákna ukončen v přípojném bodě, jenž je připojen bezdrátově
  • Pokud je propojení realizováno do přípojného bodu, kde je využíváno bezdrátového připojení v pásmu 10 GHz či optickým vláknem, tak je rychlost až 100 Mbit

rozvad_velk

     V obou případech je v domě vytvořeno jedno hlavní distribuční místo. Používáme pro tyto účely nástěnnou „Rozvodnou skříň 520x400x180, plechové dveře, s ventilačními otvory, uzamykatelnou“ (viz obrázek č.1).

V této rozvodné skříni jsou odborně vytvořeny elektrické zásuvky, chráněné odpovídajícím jističem, pro napájení aktivních prvků (přijímací jednotka, switche či optické převodníky). Připojení k elektrické síti se provádí do společných el. rozvodů domu. Pro měření odběru společné elektřiny se v rozvodné skříni zpravidla používá elektronický měřicí přístroj spotřeby elektřiny (proudový rozsah: 0,06-16A, třída přesnosti: 1) nebo případně speciální mechanické elektroměry pro nízký odběr (Proudový rozsah: rozvad_mal0,025-40A, třída přesnosti: 1). Používání těchto měřicích přístrojů je nutné, jelikož použitá zařízení mají tak malý odběr elektrické energie, jenž by běžné mechanické elektroměry nebyly schopny změřit. Spotřebovanou energie hradí Sdružení správě domu.
     V případě, že obytný dům má více vchodů tak mohou být vytvořena podružná distribuční místa, která tvoří nástěnná „Rozvodná skříň 300x300x100, plechové dveře, uzamykatelná, bílá“ (viz obrázek č.2).
V těchto rozvaděčích je umístěn aktivní prvek (switch), do nějž se připojují členové sdružení. Od těchto distribučních míst si hradí člen i použitý materiál.
     Kabely, které se používají na propojení distribučních míst, se umísťují např. do šachet na chodbách, lišt nebo plastových chrániček, dle možností a uspořádání rozvodů v jednotlivých domech.

Rozvody

    Na propojení aktivních prvků a připojovaní domácností členů jsou používány metalické či optické kabely.

Metalické kabely

    Metalické kabely jsou nejběžnějším propojovacím prvkem, protože mají nejlepší poměr mezi cenou a výkonem. Rychlosti, které lze přes tyto kabely přenést, plně metalikadostačují koncovým uživatelům, přičemž minimálně zatěžují jejich peněženky. Díky nákupu metalických kabelů v půlkilometrových návinech je cena za metr kabelu výhodnější než při běžném nákupu. Používám osvědčené a kvalitní kabely Datacom UTP CAT5 (splňuje normy pro přenosy o rychlosti 100 Mbit/s na vzdálenost 100m). Pro bezproblémový přenos o rychlosti 1000 Mbit/s je vhodné použít kabely kategorie CAT6. Kabely kategorie CAT5 umožňují také přenosové rychlosti 1000 Mbit/s, avšak na kratší vzdálenosti.
   Metalický kabel se používá na propojení hlavního distribučního místa s přijímací jednotkou. Zde se využívá možnost napájení pro přijímací jednotku a tudíž použití pouze jednoho přívodního kabelu k přijímacímu zařízení, které bývá zpravidla na střeše domu. Dále se metalický kabel může použít na propojení hlavního switche v hlavním distribučním místě s ostatními switchi v podružných distribučních místech. V závislosti na počtu bytových jednotek a dosahované rychlosti připojení do  sítě sdružení se tyto hlavní propojení mohou dimenzovat buď na 100 Mbit/s nebo na 1000 Mbit/s. Zde samozřejmě platí, že kvalitní aktivní prvky zvládající rychlosti 1000 Mbit/s jsou řádově dražší než aktivní prvky na standardních rychlostech 100 Mbit/s.
     Přivedení metalického kabelu do bytu člena je řešeno zcela individuálně podle aktuálních možností. Obvykle se použijí dostupné plastové lišty nebo se provede instalace nových plastových lišt, do kterých se umístí kabel tak, aby nebyl negativně narušen vzhled společných prostor mezi distribučním místem a bytem člena.

Optické kabely

    Optické kabely jsou velmi kvalitní, mohou poskytovat vysoké rychlosti a jejich nespornou výhodou je dielektrické oddělení aktivních prvků. Toho lze například využít při připojení přijímací jednotky a hlavního distribučního místa. Pokud je možné zajistit napájení přijímacího zařízení alternativním způsobem, tak lze přenos dat z přijímací jednotky řešit použitím optického vlákna. Tím jsou ochráněny aktivní prvky použité pro domovní rozvody před případnými elektrostatickými výboji, které ohrožují zařízení umístěná na střeše domu.
optika-vlakno    Hlavní nevýhodou je vyšší cena za metr kabelu, tak i cena aktivních prvků nezbytných pro přenos dat po optickém kabelu. Na obou koncích optického kabelu musí být umístěn optický převodník nebo musí být použito zařízení umožňující připojení optickým kabelem (obsahuje optický převodník v sobě). Především díky vysoké ceně této technologie se prozatím nevyplácí po optických kabelech připojovat koncové domácnosti. Náklady na optické převodníky a optické vlákno si musí hradit člen sám (optické převodníky cca 1.500,- Kč + 1 m optického kabelu za cca 10,- Kč). Díky tomuto luxusu se celková cena za materiál může vyšplhat výše než v případě bezdrátově připojených členů.optika
Je třeba si uvědomit, že v případě metalické technologie se používají podružná distribuční místa, ve kterých je pouze switch napájený z hlavního distribučního místa a výsledná délka metalického kabelu závislá na vzdálenosti domácnosti člena od podružného distribučního místa. Aby tento princip mohl být zachován i v případě optických kabelů, tak by všechna podružná distribuční místa musel mít vlastní zdroj napájení, který je nutný pro optické převodníky. Toto se však v praxi nepoužívá a v případě použití optických kabelů až do koncových domácností se použije pouze jedno hlavní distribuční místo, do kterého jsou následně přivedeny všechny optické kabely ze všech domácností a ty jsou připojeny do optického switche nebo do optických převodníků umístěných ve speciální napájecí skříni. Výhodou je absence podružných distribučních míst, nevýhodou je nutnost použít delšího optického kabelu oproti metalickému kabelu.
     Do budoucnosti je použití optického kabelu jistě výhodnější jak z pohledu vlastností, teoreticky dosažitelných rychlostí, tak i velikosti kabelu (pouze 3 mm). Je však třeba individuálně zhodnotit technologický přínos vůči konečné ceně pro koncového uživatele. Existují však různá provedení optických kabelů, umožňující individuální realizace připojení a individuální řešení.
 
Zakončení přípojky

   Standardně platí, že přípojka je ukončena ethernetovou zásuvkou (metalický kabel) nebo optickou zásuvkou, případně kombinovanou zásuvkou. Zásuvka se umísťuje za vstupem do bytu na vhodné místo, po domluvě s připojovaným členem Sdružení.
Pokud si člen přeje mít možnost připojovat se mobilními zařízeními (telefony, notebooky apod.) bezdrátově, umístí se za ukončovací zásuvku domácí bezdrátový přístupový bod. Používáme tato zařízení, jenž splňující z technického hlediska vyžadované funkce a jsou zároveň plně kompatibilní se standardy používanými v síti sdružení: 

 • Zcomax WA-2204A-TX, podpora POE, Wireless 802.11g AP, Client, Router, Bridge, 4p.Switch“ (obrázek č. 3), která plně vyhovují pro provoz všech bezdrátových zařízení.  Kvalitní a osvědčené zařízení. Cena cca 600,- Kč.
 • CC&C:  WA-2204A 54Mbit AP/KL/Router/Br/Switch (2,4 GHz)“ (obrázek č. 4) - levnejší varianta bez podpory POE, jinak shodné jako Zcomax. Cena cca 550,- Kč.
 • CC&C:  WA-6202-V3 300 Mbps AP/Kl/Router/Switch, USB (2,4 GHz, 802.11n)“ (obrázek č. 5) - podporuje i novou normu N. Pro náročnější zájemce. Cena cca 650,- Kč.

routery     Pokud zájemce o členství ve sdružení vlastní své zařízení, je ve většině případů možné toto zařízení použít, avšak mnohdy s omezeními, vyplívajících z konkrétních možností zařízení. Koncová zařízení musí být nastavena do transparentního bridge, tedy všechna připojená zařízení jsou viditelná. Každé zařízení má přiřazenu jedinečnou neveřejnou IP adresu, která je svázána se síťovou kartou zařízení a je nezávislá např. na reinstalaci operačního systému. Pokud však dojde k výměně síťové karty, musí dojít i k přeregistraci zařízení.
     Člen sdružení si může požádat o přidělení jedné veřejné IP adresy na kterékoliv připojené zařízení. Cena veřejné IP se řídí ustanoveními finančního řádu. V současnosti, pokud je veřejná adresa k dispozici, je přidělována zdarma. Přidělením veřejné adresy se musí člen sám postarat o zabezpečení zařízení, na nějž veřejná IP směřuje. Takové zařízení je viditelné z internetu a tudíž se stává i podstatně snáze napadnutelné.


Přihlášení